zondag 29 juni 2014

New books and babbling


Guess what I did the day after I finished my exams? 
Yes, I went to the book store to buy some books. It was such a long time ago that I read something because I wanted and not because I had to. 
It was difficult to choose because there were a lot new once. Because I felt that I wanted to read a lot I bought the cheapest once. 30€ for 4 books. It still is expensive, sure when you're a student and don't work but reading, while it is my addiction (just like writing, buying clothes, things I like). Hmm, I think it would be much better if I win the lottery. Unfortunately I'm not a very lucky person on winning thinks. Giveaways? I never win. Finding money on street? No way! That is not for me but if I go with my cousin she always finds something.  that is not for me but if I go with my cousine she always finds something.Finding a four leaf clover? Never in my entire life even if I would have a huge field to search it.
But I found love, and I have my friends, family and penpals who I really like. 
So that makes me the happiest person in the world.
And if I think about this, winning the lottery isn't so important anymore.

Raad eens wat ik meteen als eerste gedaan heb de dag na het einde van mijn examens?
Inderdaad, ik ben naar de boekenwinkel gegaan. Het was zo'n lange tijd geleden dat ik iets gelezen heb omdat ik het wilde en niet omdat het een verplichting was.
Het was erg moeilijk om te kiezen want er waren veel nieuwe. Ik voelde dat de leeskriebels opspeelden en daarom koos ik voor zoveel mogelijk boeken zo goedkoop mogelijk. Maar boeken blijven duur, zeker wanneer je een student bent zonder inkomen en werk. Wat zal ik zeggen lezen is mijn verslaving (net zoals brieven schrijven, kleren kopen, en al die andere dingen die ik zo leuk vind en geld kosten) Hmm, ik denk dat ik maar beter eens de lotto win. Jammer genoeg ben ik geen gelukzak als het om winnen van zo'n zaken draait. Giveaways? Neen, die win ik niet. Geld vinden op straat? Van zen leven niet. Dat is allemaal niets voor mij, maar wanneer ik dan met mijn nichtje op stap ben vind zij altijd wel iets. Het vinden van een klavertje vier? Nooit in mijn hele leven zelfs als ik een heel veld vol heb zou ik ze nog over het hoofd zien.
Maar ik vond liefde, ik heb mijn grienden, familie en penvrienden waar ik zeer veel om geef. Dus dit maakt me eigenlijk de meest gelukkige persoon in de hele wereld. En wanneer ik hierbij stilsta, wel dan is het winnen van de lotto ineens niet meer zo belangrijk
Now I've already wrote a lot of interested things but haven't told something about these books like I was up to in the beginning. So I think they were nice. I read them in 4 days (yes, all four of them) Maybe they are a bit childish but still I liked them. Only the last one was less good. It was in the point of view from the boy. It it was just to much, too far-fetched if you asked me. But still they are a recommendation especially for the people who like fantasy! 


Nu heb ik ondertussen al veel oninteressante dingen geschreven maar nog niets verteld over deze boeken zoals in eerste instantie mijn bedoeling was. Ik vond ze best wel goed. Ze waren uit op 4 dagen (ja al de 4 boeken) Misschien waren ze wel nog een beetje kinds maar toch goed leesbaar. De laatste vond ik wel wat minder en vergezocht. Het verhaal ging dan ook niet over het meisje maar over de jongen, misschien kon ik me wel minder in dit personage inleven, dat is ook een mogelijkheid. Toch zijn ze een aanrader zeker voor degene die van fantasie houden. Heeft nog iemand ze gelezen? Wat vonden jullie ervan? 

#1 Out going mail

Out going mail:
uitgaande mail: 

It is a lot but they are from the time just before and just after my exams. 
Het zijn er veel, maar ze zijn van de tijd net voor en net na mijn examens. 


A New start

I'm going to do things difrently. Because this is a new start I'll start with Introducing myself.
From now own I'll write my things in Englisch and in Dutch, my own language.

Ik ga dingen anders doen. Dit is een nieuwe start dus ik zal maar even beginnen met me voor te stellen. 
Vanaf nu schrijf ik alles in het Engels en het Nederlands. Dit lijk me wat gemakkelijker. 


---------------------------------------------------------------------------

Who am I?

Good question, sometimes I don't know it myself. Is it possible for someone to know yourself completely? Well, for me it seems like I can still find parts of me that I didn't know before. Live is like a journey to explore who I'm, how I think and that is something that often can change by things happen in live. Or at least I guess that that is the reason. I actually don't know. 

But where are my manners, I need to introduce myself:
So my name is Lola and I have very big and beautiful wings, they sparkle and shine in the sun. I have very long and beautiful blue hair and you can see two pointy ears beneath it. But when you look to my tip-tilted nose and my kitty eyes you know that this isn't who I really am. 

It was my fantasy who tooked a run with my thoughts. 
So let me start all over by telling you the truth about wo I really am. My name is Lotte and I live close to the oldest city of Belgium. I'm a hugh fantasy lover, I like reading books, writing letters, crafting, watching movies, sports,...
There is a lot about me but it is strange to write here about who I'm when I already know that or I just think I know it. Maybe I only see the good parts... hmm jep, that is possible but anyway this is ME a strange babbling person that always says strange thinks and has strange thoughts not always but often. 

Wie ben ik? 

goede vraag, soms weet ik het zelf niet. Is het mogelijk voor iemand om zichzelf volledig te kennen? Wel, voor mij lijkt het alsof ik nog steeds stukjes vind waarvan ik op voorhand het bestaan niet van kende. Het leven is als een reis om te ontdekken wie ik werkelijk ben en hoe ik denk. Deze dingen kunnen vaak veranderen door gebeurtenissen in het leven. Of ja, ik denk toch dat dat de reden is want eigenlijk weet ik het niet. 

Maar waar zijn mijn manieren ik moet mezelf even voorstellen:
Dus mijn naam is Lola, ik heb heel grote en mooie witte vleugels, die sprankelen en schijnen in de zon. Mijn haar is lang en blauw en je kan twee spitse oortjes eronder ontdekken. Maar wanneer je naar mijn wipneusje en mijn katten oogjes kijkt dan weet je dat dit niet is wie ik werkelijk ben.
Het was mijn fantasie die weer maar eens een loopje met mijn gedachten nam. Dus lat me even opnieuw beginnen met de waarheid en niets dan de waarheid. Mijn naam is Lotte en ik woon zeer kort bij de oudste stad van BelgiĆ«. Ik hou enorm veel van fantasie, lees graag boeken, schrijf graag brieven en andere zaken, ook knutselen en films zijn leuke bezigheden in mijn ogen maar bovenal hou ik van sport. Ik kan erg raar zijn. De wereld is in mijn ogen een zeer mooie plek om te vertoeven wanneer je de minder kantjes weg laat natuurlijk. Maar net hierdoor kan men ontdekken waarom het leven zo mooi kan zijn. Hoe kan je blij zijn met je geluk wanneer je het ongeluk nooit hebt ervaren? .... Er is veel meer te vertellen over mij en wie ik werkelijk ben maar het is erg vreemd om dat hier neer te 'pennen' omdat ik al weet wie ik ben. Ofjah, ik geloof toch dat ik daar een deeltje van weet. Misschien zie ik enkel de goede stukken... Dat is inderdaad een mogelijkheid. In ieder geval, dit ben IK een vreemd oplos zeverend persoon dat vaak rare dingen zegt en denkt. Misschien niet altijd maar wel vak. 

--------------------------------------------------------------------

Now it is time for writing
Nu is het tijd voor het schrijven


zondag 1 juni 2014

see you 24th of june

Hi,


My exams are coming.
In my opinion blogging and studying doesn't fit very well together.
Because of that I don't write until they're done.
I prefer answering to my pen pals more than putting pictures over here.
After my exams I think I'm going to change things.
Like writing more often and in 2 languages.
I already have some ideas to share, but how that is going to turn out, will see in the future.


See you the 24th of june(He is so funny)