zondag 29 juni 2014

New books and babbling


Guess what I did the day after I finished my exams? 
Yes, I went to the book store to buy some books. It was such a long time ago that I read something because I wanted and not because I had to. 
It was difficult to choose because there were a lot new once. Because I felt that I wanted to read a lot I bought the cheapest once. 30€ for 4 books. It still is expensive, sure when you're a student and don't work but reading, while it is my addiction (just like writing, buying clothes, things I like). Hmm, I think it would be much better if I win the lottery. Unfortunately I'm not a very lucky person on winning thinks. Giveaways? I never win. Finding money on street? No way! That is not for me but if I go with my cousin she always finds something.  that is not for me but if I go with my cousine she always finds something.Finding a four leaf clover? Never in my entire life even if I would have a huge field to search it.
But I found love, and I have my friends, family and penpals who I really like. 
So that makes me the happiest person in the world.
And if I think about this, winning the lottery isn't so important anymore.

Raad eens wat ik meteen als eerste gedaan heb de dag na het einde van mijn examens?
Inderdaad, ik ben naar de boekenwinkel gegaan. Het was zo'n lange tijd geleden dat ik iets gelezen heb omdat ik het wilde en niet omdat het een verplichting was.
Het was erg moeilijk om te kiezen want er waren veel nieuwe. Ik voelde dat de leeskriebels opspeelden en daarom koos ik voor zoveel mogelijk boeken zo goedkoop mogelijk. Maar boeken blijven duur, zeker wanneer je een student bent zonder inkomen en werk. Wat zal ik zeggen lezen is mijn verslaving (net zoals brieven schrijven, kleren kopen, en al die andere dingen die ik zo leuk vind en geld kosten) Hmm, ik denk dat ik maar beter eens de lotto win. Jammer genoeg ben ik geen gelukzak als het om winnen van zo'n zaken draait. Giveaways? Neen, die win ik niet. Geld vinden op straat? Van zen leven niet. Dat is allemaal niets voor mij, maar wanneer ik dan met mijn nichtje op stap ben vind zij altijd wel iets. Het vinden van een klavertje vier? Nooit in mijn hele leven zelfs als ik een heel veld vol heb zou ik ze nog over het hoofd zien.
Maar ik vond liefde, ik heb mijn grienden, familie en penvrienden waar ik zeer veel om geef. Dus dit maakt me eigenlijk de meest gelukkige persoon in de hele wereld. En wanneer ik hierbij stilsta, wel dan is het winnen van de lotto ineens niet meer zo belangrijk
Now I've already wrote a lot of interested things but haven't told something about these books like I was up to in the beginning. So I think they were nice. I read them in 4 days (yes, all four of them) Maybe they are a bit childish but still I liked them. Only the last one was less good. It was in the point of view from the boy. It it was just to much, too far-fetched if you asked me. But still they are a recommendation especially for the people who like fantasy! 


Nu heb ik ondertussen al veel oninteressante dingen geschreven maar nog niets verteld over deze boeken zoals in eerste instantie mijn bedoeling was. Ik vond ze best wel goed. Ze waren uit op 4 dagen (ja al de 4 boeken) Misschien waren ze wel nog een beetje kinds maar toch goed leesbaar. De laatste vond ik wel wat minder en vergezocht. Het verhaal ging dan ook niet over het meisje maar over de jongen, misschien kon ik me wel minder in dit personage inleven, dat is ook een mogelijkheid. Toch zijn ze een aanrader zeker voor degene die van fantasie houden. Heeft nog iemand ze gelezen? Wat vonden jullie ervan? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten