dinsdag 12 augustus 2014

# 2 Incoming mail

Incoming mail:
Inkomende mail:

This is my last to show incoming mail, from now on I'll try to show it weekly because some of this pictures are already some weeks old. Well it is the fault of my vacation. I didn't had time to show it to you, and it was a lot of work to do it all in once.
Dit zijn de laatste foto's van mijn inkomende mail. Van nu af aan ga ik proberen deze wekelijks aan jullie te laten zien. De hoofdreden? Sommige van deze foto's zijn namelijk al enkele weken oud. We zullen zeggen dat het de schuld van mijn vakantie is. Hierdoor had ik geen tijd om alles te laten zien, en het was veel werk om alles in een keer te doen

But enough talking, let's go to the mail: 
maar genoeg gezeverd, op naar mijn mail: I really liked the stamp! I've never seen one like that before
Ik vind de postzegel erg leuk! Zo eentje heb ik nog niet gezienIt is always nice when people put effort in their letters and try to decorate it
Het is altijd leuk om te zien dat mensen veel moeite in hun brieven steken en deze mooi versieren


Look at that handwriting, it is so neat!
Kijk naar dat handschrift, het is zo netjes!


I like it when people send me tea, not for me. I give it to my grandpa, he loves it! 
Ik vind het leuk als mensen me thee sturen, niet voor mij. Ik geef het aan mijn grootvader, hij vind het geweldig


A hello kitty stamp, really? does that exist too?
Een hello Kitty postzegel, echt? Bestaat dat nu ook al? 


lovely letter
leuke brief


I like the drawing that she made
Ik vind de tekening die ze gemaakt heeft erg leuk


Hihi, so sweet, that card of the cat and the dog
Zo schattig dat kaartje van de kat en de hond
A nice letter and a postcard from where she's been on vakation to
Een leuke brief en een postkaart van waar ze op vakantie is geweest


I thought that she stopped writing, but I was surprised (in a good way) when I found here letter
Ik dacht dat ze gestopt was met schrijven, dus ik was erg verast (op een goede manier) toen ik haar brief vond in de bus


Those card looks like summer
Die postkaart doet me echt aan de zomer denken


an other postcard from a vakation
een ander postkaart van iemand die op vakantie is geweest


Hihi, the frog let me think about the fairytale
haha, de kikker doet me aan het sprookje denken.A nice colorful letter
een mooie kleurrijke brief


I like the drawing of the eyes, it is just like they really look to you
Ik vind de tekening van de ogen erg leuk het lijkt wel alsof ze je echt aankijken


Like always a lovely special letter from Amy
zo als altijd een super leuke speciale brief van Amy


A new vacation card, it is nice to see where my penpals have been
een nieuwe vakantie kaart, het is leuk om te zien waar mijn penpals zijn geweest


Her handwriting looks a bit like mine
haar handschrift lijkt een beetje op het mijne


A nice letter from one of my 2 male penpals
een leuke brief van een van mijn 2 mannelijke penvrienden


a colorful nice diddl letter
een kleurrijke mooie diddl brief


Whoohoow a letter from Stephanie, they are always so long and I get never bored when I read them
Whoohoow een brief van Stephanie, die zijn altijd zo lang maar ik word het nooit beu om ze te lezen


a very late B-day suprice
een erg late maar nog steeds leuke verjaardag verrassing


A great and super long letter with a fantastic suprice (you can't see everything on the picture but trust me it was so nice. I even danced around the table and normally I hate dancing)
Een geweldige lange brief met een fantastische verrassing (Je kan niet alles op de foto zien maar geloof me het is geweldig. Ik heb zelfs even een vreugde dansje rond de tafel gedaan terwijl ik normaal niet zo'n danser ben)

A letter from The Netherlands
Een briefje van uit Nederland


a lovely card that lets me know that she still wants to write but she's a bit delayed
een mooi kaartje dat me laat weten dat ze een beetje vertraging heeft maar nog steeds wilt schrijvenSo many stamps and however I'm no collector sometimes it is nice to see all those special once
Zo veel verschillende postzegels. Ook al ben ik geen verzamelaar het is leuk om van die speciale te zien


a long letter from HongKong
een lange brief van HongKong

I love the cars movie, even that I know that it is for childer. I guess I just like Disney
Ik vind de cars film erg leuk ookal is deze eigenlijk voor kinderen. Ik denk dat ik Disney gewoon erg leuk vind

Geen opmerkingen:

Een reactie posten