woensdag 27 augustus 2014

#3 Incoming mail

Again I'm a bit behind with showing my mail, but this is my last week of exams (I have my last one at the 4the of september) After that date I try to post more regularly. And then it would be much easier to see if I already received your letter.
Ik ben opnieuw een beetje achter wat betreft het posten van mijn inkomende post. Maar dit is mijn laatste examen week (ik eindig de 4de september) Na deze datum zal ik vaker iets posten. Zo wordt het ook makkelijker om te zien of ik je brief reeds ontvangen heb


Look at her drawings! They look really really nice
kijk eens naar haar tekeningen die zien er echt heel erg mooi uit

I love that closing seal!
Ik hou van deze sluit zegel

I loved this stamp, you can even feel the trees! 
Ik hou van deze postzegel je kan zelfs de bomen voelen

I like her writing paper of the elfs! 
Ik vind haar papier van die elfjes echt leuk!

Her handwriting is so beautiful, when I compar it to myne, myne is very sloppy
Haar handschrift is zo mooi!, wanneer ik deze met het mijne vergelijk is mijne nogal chaotisch

A good luck with my re-exams card. It arived just before I went of to Leuven. It couldend be better! And I liked it a lot
Een gelukwens kaartje, en het arriveerde net voordat ik naar mijn examen in Leuven vertrok, het kon gewoon niet beter treffen. En ik vind het echt heel erg leuk

Whoohw this letter traveld fast! I LIKE!
deze brief reisde heel snel! VIND IK LEUK!

Thee for my grandad, he's going to be very happy again
thee voor mijn grootvader, hij gaat weer erg blij zijn

She alway's makes her own anvelops. They alway's look so nice
ze maakt altijd zelf haar enveloppen, deze zien er altijd zo mooi uit

A fairy letter! And look at the stamp! It is a volleybal stamp! 
een fee├źn brief! en kijk naar die postzegel! er staan volleyballers op

4 A4 papers writen on 2 sides, she writes me a book! The funny thing is that we write more and more everytime
4 A4 paginas aan twee zeiden volgeschreven, ze schrijft me een boek. Het grappige is dat we iedere keer meer en meer schrijven

For a boy I can read his handwriting pretty good
Voor een jongen kan ik zijn geschrift behoorlijk goed lezen

This is such a nice and collerful letter
een mooie en kleurrijke brief

She put some chinese cards in her letter, it was a nice experience
Ze stak enkele chinese postkaarten bij haar brief, dat was een leuke ervaring


And again a nice letter
en opnieuw een leuke brief


Well you can see that I alway's like the letters that I receive. The reason? I have some GREAT penpals! They are all a bit special to me
Wel je kan zien dat ik alle brieven leuk vind die ik krijg. De reden? ik heb GEWELDIGE penvvriende! Ze zijn allemaal een beetje speciaal voor mij

Geen opmerkingen:

Een reactie posten