vrijdag 13 maart 2015

#6 Incoming

This week incoming mail:
deze week inkomende post:

I love the moomin postcard (It is my fist moomin postcard ever to be honest! I like the colors it gives me a summer feeling)
On the right side you see a beautiful letter! I loved all the drawings and the little surprise *blush* and she wrote my address at such a special way! :o

Ik vind de moomin postkaart geweldig! (Om eerlijk te zijn is het mijn eerste moomin postkaart ooit. Ik vind de kleuren geweldig want ze geven me een echt zomergevoel)
Aan de rechter kant zie je een prachtige brief! Ik vind de tekeningen helemaal geweldig en ook de kleine verrassing *bloos*. Kijk eens naar men adres! ik vind het jammer da tik een deeltje moest weg doen! maar het was zo prachtig geschreven!

This letter is from the same person as who wrote me the two postcards that I received this week :D
I like her handwriting!

Deze brief is van dezelfde persoon als degene die me de twee postkaarten heeft gestuurd die ik deze week heb ontvangen :D
Ik vind haar geschrift echt leuk om te zien!


I like the view you see at this postcard! but I even like the stamp she used more!

Ik vind het uitzicht van deze postkaart helemaal geweldig, maar de postzegel die ze gebruikte vind ik zelfs nog leuker!


This rabbit envelop is so nice! (sorry that you can't see the whole thing at the picture)

De konijnen envelop iz zo leuk! (sorry dat je hem niet volledig kan zien op deze foto)
This was such a colorful happy making letter to receive! and a nice tea bag :)
My grandpa loved it immediately. THANK YOU!

Dit was zo'n kleurrijke en blij makende brief! En een leuk thee zakje.
Mijn opa vond het meteen geweldig. BEDANKT!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten